Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Ιστορία της Τέχνης

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές του Σχεδίου και της Ζωγραφικής μέσα από:

  • Παρατήρηση (συνθέσεις στον χώρο / νεκρή φύση
  • Αναλογίες σχεδίου (κάρβουνο, μολύβι, μελάνι)
  • Προοπτική
  • Χρώμα (μελάνια, ακρυλικά, ξυλομπογιά)

Παράλληλα μέσα από μικρές εργασίες πάνω στην Ιστορία της Τέχνης, οι μαθητές θα κατανοήσουν τη διαδρομή της μέχρι σήμερα και θα έρθουν σε επαφή με τις άλλες Τέχνες, όπως η Γλυπτική καθώς θα γνωρίσουν:

  • Τον πηλό / χαρτοπολτό
  • Τις αναλογίες γλυπτών
  • Τις 3 διαστάσεις

και την Χαρακτική, όπου αποτελεί την πρώτη μορφή τυπογραφίας και περιλαμβάνει:

  • Σχέδιο
  • Σκάλισμα
  • Τύπωμα έργων

Βασικός στόχος των Εικαστικών στις ηλικίες του Γυμνασίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τις Εικαστικές Τέχνες και να εμβαθύνουν σε αυτές μέσα από την παρατήρηση, να απολαύσουν τις δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας των δικών τους έργων.

Μέσα από αυτό το εργαστήριο θέλουμε οι μαθητές- καλλιτέχνες να αποκτήσουν αισθητικές εμπειρίες, να διαμορφώσουν προσωπικές απόψεις και ελεύθερη σκέψη, μέσα από ένα τρόπο έκφρασης και αποσυμπίεσης από το δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα των εφήβων.

Τα Εικαστικά  θα καλλιεργήσουν την δημιουργικότητα του κάθε μαθητή, θα του δείξουν τον δρόμο ώστε να μπορεί να λειτουργεί ατομικά αλλά και σε ομάδες, να μπορεί να ασκεί κριτική, να αξιολογεί τα έργα του και τα έργα των συμμαθητών του συνειδητοποιώντας πως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και εκδοχές πάνω στην Τέχνη