Το κτίριό μας

Το Σχολείο Αλλιώς βρίσκεται στον Αγ. Ιωάννη Καλαμαριάς σε έναν χώρο 375 τετραγωνικών μέτρων. Είναι ένας σύγχρονος χώρος, η αρχιτεκτονική του οποίου είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που προστάζουν οι νεότερες θεωρήσεις περί αγωγής και εκπαίδευσης. Το διώροφο κτίριό μας στεγάζει τέσσερις μεγάλες αίθουσες οι οποίες είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διαθεματικά και διεπιστημονικά προγράμματα. Πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως ορίζονται από από τις διεθνείς προδιαγραφές δημόσιας υγιεινής και προστασίας του χώρου.